Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for 8 stycznia, 2013

Tematem przewodnim tego zbiorku esejów jest porozumienie. U którego fundamentów leży wspólnota kulturowa. Dlatego Austriak z Salzburga czuje się swobodnie na Górnym Śląsku, we Francji, w Bukareszcie czy w Belgradzie. Wszędzie tam znajduje tropy kulturowe, które go prowadzą z jednego miejsca w drugie, od jednej historii do drugiej. A zwornikami są postacie z przeszłości i teraźniejszości – poeci, pisarze, osoby zmagające się z własnym dziedzictwem i dziedzictwem swego miejsca, turyści, tubylcy. Każda napotkana osoba tak samo może wnieść coś do opowieści jak ci, których autor spotyka w muzeach, bibliotekach i na pomnikach. Bo opisywana rzeczywistość się nadal wykuwa, nie jest niczym danym i zastygłym. Kierownik sali w neapolitańskiej restauracji jest taką samą instytucją jak Eneasz Sylwiusz Piccolomini, tak samo tworzy swój świat. Afrykańscy imigranci w Brukseli wnoszą nową jakość do odwiecznego sporu Walonów z Flamandami, a mieszkańcy Patmos zdają się od wieków pobłażliwe spoglądać na stale przyspieszający świat u ich stóp, pewni swej niezmienności. Romska żebraczka ze Sieny łączy się z morawskim poetą, a zmęczony życiem turysta z Jeanem Genetem. Nie ma barier, o ile nie zechcemy ich sobie stworzyć. Esperantyści i neołacinnicy pokazali nam, że można inaczej.

Read Full Post »